Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
25°C

Regulamin przewozów

Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego

pojazdami komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

 Rozdział I 
Przepisy ogólne

§ 1.  

 1. Pasażer zawiera umowę przewozu przez samo wejście do środka transportowego.
 2. W przypadku awarii lub innych zdarzeń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, pasażer zobowiązany jest podporządkować się poleceniom obsługi pojazdu, nadzoru ruchu lub służb ratowniczych, a na ich żądanie opuścić pojazd.

§ 2. 

 1. Przez określenie "pojazdy" rozumieć należy autobusy przeznaczone do przewozu osób i bagażu ręcznego w słupskiej publicznej komunikacji miejskiej.
 2. Przez określenie „Organizator” należy rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Słupsk wykonującą zadania organizatora komunikacji miejskiej.

§ 3. 

 1. Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami oraz obsługa, personel nadzoru ruchu i kontrolerzy biletowi obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.
 2. Kierowcy pojazdów ruchu zobowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących trasy przejazdu linii oraz kierunku jazdy. Informacje dotyczące taryfy przewozowej są dostępne dla pasażera w formie cennika umieszczonego w autobusie. Pozostałe informacje dotyczące przewozów dostępne są w Centrum Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej organizatora (www.ztmslupsk.pl).
 3. Osoba pełniąca funkcję kontrolera obowiązana jest w czasie pełnienia obowiązków służbowych nosić w widocznym miejscu legitymację z numerem służbowym.

§ 4. 

 1. Pasażer odpowiada za szkody powstałe wskutek zawinionego przez niego uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury technicznoeksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

§ 5.

 1. Znalazca rzeczy zagubionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierowcy, innym pracownikom Przewoźnika lub Organizatorowi.
 2. Informacji w sprawie rzeczy zagubionych udziela Organizator. 


   Rozdział II 
Przewóz osób

 § 6.

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Po usłyszeniu ostrzegawczego sygnału dźwiękowego zabrania się wsiadania lub wysiadania z pojazdu.
 3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po podjechaniu autobusu na przystanek dla wsiadających. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.

§ 7.

 1. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierowcę, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką.

§ 8.

 1. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone napisem "dla inwalidy", "dla osoby z dzieckiem na ręku" itp., obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby, dla której to miejsce jest przeznaczone.
 2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

§ 9.

 1. Po wejściu do pojazdu pasażer nieposiadający ważnego biletu okresowego lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego obowiązany jest natychmiast i bez wezwania skasować bilet. W przypadku biletu składanego skasowany łączny nominał nie może być mniejszy niż wynikająca opłata z cennika. Na przystanku początkowym bilet może być skasowany z chwilą ruszenia pojazdu.
 2. Pasażer, który zamierza nabyć bilet u kierującego pojazdem, zobowiązany jest wejść do pojazdu przednimi drzwiami, niezwłocznie dokonać zakupu i skasować bilet w najbliższym kasowniku. W przypadku wejścia innymi drzwiami pasażer zobowiązany jest oczekiwać na zakup stojąc przy kabinie kierowcy. Sprzedaż biletów odbywa się jedynie w czasie postoju na przystankach.
 3. Bilet jednorazowy ważny jest na całej długości trasy linii do przystanku końcowego.
 4. Bilet czasowy ważny jest w okresie wskazanym na bilecie od momentu nadania mu ważności czyli skasowania.
 5. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest okazać bilet, a na żądanie okazać dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.
 6. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego - w razie nie uiszczenia przez pasażera dodatkowej opłaty karnej gotówką w autobusie - kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości w celu dochodzenia roszczenia.
 7. Przy odwołaniu od nałożonej opłaty dodatkowej należy okazać zakwestionowany dowód przejazdu w oryginale oraz pozostałe dokumenty potrzebne do weryfikacji odwołania.
 8. Odwołanie można złożyć w terminie 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej.
 9. Nie przysługuje odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadku nie posiadania przy sobie biletu okresowego na okaziciela.

 § 10.

Opłata za przejazd u kierowcy powinna być uiszczona kwotą odliczoną.

§ 11. 

 1. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet jednorazowy lub okresowy przez cały czas jazdy i okazywać go lub wręczać na żądanie obsługi pojazdu albo służbom kontroli.
 2. Zakres uprawnień wynikający z poszczególnych rodzajów biletów określony jest w taryfie opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. Pasażer korzystający z biletu ulgowego lub przejazdu bezpłatnego, zobowiązany jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu. Zakres stosowania ulg określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Słupsku.
 3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.
 4. Nie uprawnia do przejazdu:
  • bilet zniszczony;
  • bilet o niepełnej wartości;
  • bilet nieskasowany;
  • bilet okresowy bez legitymacji lub dokumentu wpisanego na bilecie;
  • odcinek biletu wieloprzejazdowego (karnetu) bez biletu zasadniczego
  • bilet w jakikolwiek sposób poprawiany.
 5. W razie odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów, tożsamość pasażera zostanie ustalona przy pomocy Straży Miejskiej lub Policji.
 6. W przypadku awarii pojazdu lub kolizji drogowej, skasowany bilet jednorazowy zachowuje ważność w całości pod warunkiem, że pasażer kontynuuje dalszą jazdę bezpośrednio następnym autobusem podążającym w tym samym kierunku.

§ 12. 

Bilety lub legitymacje do biletów okresowych, co do których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane, obsługa pojazdu lub służba kontroli zatrzymuje za pokwitowaniem, sporządzając jednocześnie odpowiednie doniesienie do Policji.

§ 13. 

Ze środków komunikacji miejskiej nie mają prawa korzystać osoby:

 1. nietrzeźwe;
 2. zachowujące się nieodpowiednio;
 3. z różnych powodów niebezpieczne (na rolkach, łyżwach, wrotkach) lub uciążliwe dla innych pasażerów;
 4. mogące zabrudzić innych pasażerów;
 5. o wyraźnych objawach choroby zakaźnej;
 6. wzbudzające odrazę.

§ 14. 

Zabronione jest:

 1. wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z pojazdu w czasie jazdy;
 2. jazda na stopniach, zderzakach oraz innych zewnętrznych częściach pojazdu;
 3. otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy;
 4. nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu;
 5. wsiadanie do pojazdu po sygnale do odjazdu lub uprzedzeniu przez obsługę, że nie ma wolnych miejsc;
 6. podchodzenie do krawężnika w czasie wjazdu autobusu na przystanek;
 7. zanieczyszczenie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia;
 8. wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy;
 9. spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;
 10. granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe;
 11. palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających;
 12. przebywanie w kabinie kierowcy;
 13. rozmowa z kierującym pojazdem w czasie jazdy;
 14. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju;
 15. wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia;
 16. zachowanie niedozwolone w miejscach publicznych (krzyki, używanie słów niecenzuralnych itp.);

§ 15. 

Osoby, które zgodnie z § 8 nie są uprawnione do przejazdu bądź nie przestrzegają przepisów § 9 i pomimo upomnienia nie stosują się do wskazówek i żądań obsługi pojazdu lub nadzoru ruchu i służby kontroli, mogą zostać usunięte z pojazdu siłą przez upoważnione organy porządkowe. Pasażerowi nie przysługuje w tych wypadkach zwrot kosztów zakupu biletu.

  Rozdział III 
Przewóz rzeczy i zwierząt

§ 16.

 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczania go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenia odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.
 2. Przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nieprzekraczające wymiarów 90 cm x 90 cm x 80 cm, a także zwierzęta np. psy wyłącznie w kagańcach i na smyczy, koty trzymane na rękach, ptaki w klatkach nie podlegają opłacie.
 3. Przewóz bagażów przekraczających wymiary wymienione w ust. 2 jest zabroniony.
 4. Dozwolony jest przewóz roweru pod warunkiem umieszczania go tak w pojeździe, aby nie powodował zagrożenia zdrowia innych pasażerów, uszkodzenia pojazdu i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i zanieczyszczenia powstałe wskutek przewozu roweru.
 5. Wózki dziecięce mogą być przewożone bezpłatnie. W czasie przewozu dziecko, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka musi być z niego wyjęte. Nie podlega opłacie przewóz wózków inwalidzkich, złożonych wózków dziecięcych oraz psów przewodników.

§ 17.

 1. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera.
 2. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.
 3. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Pasażer na żądanie współpasażerów powinien zdjąć plecak; z żądaniem takim może wystąpić także kierowca, kontroler biletów oraz osoba z nadzoru ruchu.

§ 18.

 1. W pojazdach nie wolno przewozić:
  • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, szkła, otwartych naczyń ze smarami, farbami, otwartego ognia itp.);
  • przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych;
  • przedmiotów wywołujących uczucie odrazy;
  • nabitej broni, z wyjątkiem osób, które posiadają zezwolenie na broń i w czasie jej przewozu mają ją odpowiednio zabezpieczoną. Dotyczy to każdej broni, w tym i gazowej;
  • wszelkich butli gazowych.
 2. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do pojazdu przedmioty wymienione w § 3 ust. 1, których przewozić nie wolno, obsługa pojazdu ma prawo odmówić przewozu tych przedmiotów. 

 Rozdział IV 
Przepisy karne i opłaty dodatkowe

 § 19.

Osoby naruszające powyższe przepisy porządkowe podlegają karze na zasadach i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach.

§ 20.

Ustalenie tożsamości za pomocą organów Policji lub potwierdzenie dokumentów uprawniających do zniżkowego lub bezpłatnego przejazdu w przypadku odmowy wylegitymowania się (Rozdz. 2, § 6, ust.5), obciąża się pasażera kosztami manipulacyjnymi potwierdzenia danych personalnych.

§ 21.

Do przeprowadzenia kontroli biletów upoważnione są osoby przedstawiające legitymację służbową kontrolera firmy świadczącej usługi na rzecz Organizatora oraz inne osoby na podstawie legitymacji służbowej Organizatora.

§ 22.

Skasowanie biletu po ogłoszeniu lub rozpoczęciu kontroli biletowej nie zwalnia pasażera od opłaty dodatkowej.

§ 23.

Kontroler po pobraniu od pasażera opłaty wręcza pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny, numeru linii i własnego numeru służbowego. 

 Rozdział V 
Odwołania, wnioski, skargi

§ 24.

 1. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych składane po upływie 7 dni od daty wstawienia dokumentu zobowiązującego do opłaty dodatkowej nie będą rozpatrywane.
 2. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych należy składać w siedzibie firmy kontrolującej.

§ 25.

Skargi i wnioski dotyczące realizacji rozkładu jazdy i kontroli biletowej należy składać w siedzibie Centrum Obsługi Klienta, Kołobrzeska 25 (przy pętli autobusowej).

Pliki do pobrania:

Uchwała nr X/105/11
Format: pdf, 93.66 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.