Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
24°C

Regulamin Dworca Autobusowego

Regulamin korzystania z Dworca Autobusowego Słupsk

 

1.  Przedmiot i zakres stosowania regulaminu

 1. Dworzec Autobusowy w Słupsku położony jest przy ulicy Towarowej 10. W imieniu Miasta Słupska, obowiązki zarządcy obiektu wykonuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
 2.  Regulamin określa zasady obsługi podróżnych, dokonywania odpraw autobusów w zakresie przewozu osób oraz zasady korzystania z Dworca.
 3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

 
 2.   Postanowienia ogólne

1. Regulamin stosuje się do przewozu osób w zakresie obejmującym: przewozy krajowe i międzynarodowe: regularne, regularne specjalne i okazjonalne oraz przewozy wykonywane przez operatorów publicznego transportu zbiorowego, w tym obsługujących linie komunikacji miejskiej.

 2. Dworzec udostępnia się wszystkim przedsiębiorcom wykonującym przewozy określone w pkt 1,  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy Zarządcą dworca a przedsiębiorcą wykonującym transport zbiorowy.

 3. Na Dworcu istnieje możliwość zakupu biletów Przewoźników, wykonujących transport drogowy osób w komunikacji krajowej, którzy zawarli stosowną umowę z zarządcą Dworca.

 4. Na Dworcu istnieje możliwość zakupu biletów upoważniających do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w zakresie przewozów organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

5. Do wjazdu na teren Dworca uprawnieni są:

            a)  Przewoźnicy wykonujący regularne przewozy w zakresie transportu drogowego osób lub publicznego transportu zbiorowego, którzy uzyskali pisemną zgodę Zarządcy obiektu;

            b) Przewoźnicy wykonujący przewozy w ramach komunikacji zastępczej, po uzgodnieniu wjazdu z Dyspozytorem Dworca i po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Zarządcy Dworca; 

            c) Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego i inne służby publiczne prowadzące czynności służbowe związane z pracą Dworca,

            d) pracownicy obsługi Dworca oraz służby zabezpieczenia technicznego Dworca (ochrony technicznej i fizycznej), w ramach realizowanych zadań służbowych, 

            e)  podmioty świadczące usługi związane z obsługą Dworca, po uzyskaniu zgody Zarządcy Dworca.

6. Uczestnicy ruchu i inne osoby znajdujące się na drogach Dworca zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047). 

7. Uczestnicy ruchu i inne osoby znajdujące się na drogach Dworca zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i unikania wszelkich działań, które mogłyby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

8.  Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drogach Dworca spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zobowiązana jest do przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu jego niezwłocznego usunięcia, uprzedzenia innych uczestników ruchu o zagrożeniu, a w szczególności Dyspozytorów Dworca.

9.  Uczestnicy ruchu i inne osoby znajdujące się na Dworcu zobowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające i kierujące ruchem na Dworcu lub uprawnione do jego kontroli, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047) wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne czy dźwiękowe lub znaki drogowe.

10.   Polecenia lub sygnały świetlne i dźwiękowe dla uczestników ruchu mogą być wydawane przez Dyspozytorów Dworca Autobusowego zarządzających stanowiskami odjazdowymi i drogami na Dworcu.
 

3.   Infrastruktura oraz czas pracy Dworca Autobusowego

1.     Infrastruktura Dworca Autobusowego przeznaczona jest do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych przewoźników wykonujących transport drogowy osób (w ramach przewozów regularnych, regularnych specjalnych i okazjonalnych) oraz operatorów wykonujących publiczny transport zbiorowy (w tym obsługujących linie komunikacji miejskiej).  

2.     Na terenie Dworca znajduje się:

 • 8 numerowanych stanowisk odjazdowych,
 • 3 numerowane stanowiska odjazdowo-przyjazdowe,
 • utwardzony plac manewrowy z miejscami postojowymi dla autobusów,
 • parking typu Park&Ride dla 116 samochodów, zawierający w tym 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 
 • postój taksówek łącznie dla 5 pojazdów,
 • parking rowerowy typu Bike&Ride.

3.    Dworzec Autobusowy wyposażony jest w System Informacji Pasażerskiej składający się z:

 • wyświetlaczy peronowych prezentujących odjazdy autobusów z danego stanowiska
 • wyświetlaczy „zbiorczych” prezentujący wykaz najbliższych odjazdów autobusów komunikacji regionalnej, pociągów regionalnych i dalekobieżnych oraz autobusów komunikacji miejskiej z zespołu przystankowego „Dworzec Kolejowy i Autobusowy”,
 • gablot informacyjnych prezentujących rozkład jazdy w formie tradycyjnej, 
 • systemu głosowych zapowiedzi o najbliższych odjazdach autobusów oraz ewentualnych utrudnieniach w ruchu.

4.    Infrastruktura Dworca Autobusowego jest objęta systemem całodobowego monitoringu.

5.    W budynku Dworca Autobusowego znajdują się następujące pomieszczenia: 

 • hall z poczekalnią dla pasażerów i miejscami siedzącymi
 • Centrum Obsługi Klienta ZIM – punkt informacyjny i sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
 • Kasy biletowe przewoźników regionalnych
 • Toalety oraz pomieszczenie socjalne dla matki z dzieckiem.

6.       Dworzec Autobusowy funkcjonuje we wszystkie dni w roku całodobowo, przy czym poczekalnia i hall główny dla pasażerów udostępniane są w następujących przedziałach czasowych:

 •  od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 20:30
 •  w soboty od 06:00 do 18:00
 •  w niedziele od 10:00 do 18:00

4.   Zasady korzystania z Dworca przez Przewoźników

 1.  Warunkiem wjazdu na Dworzec Autobusowy i korzystania z Dworca Autobusowego (stanowisk odjazdowych) jest uzyskanie zgody zarządzającego obiektem oraz wnoszenie opłat za korzystanie z dworca określonych w Uchwale Nr LXV/922/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2023 r.
 2. Każdy Przewoźnik zobowiązany jest przesyłać do Organizatora wszystkie posiadane obowiązujące rozkłady jazdy. Przewoźnik ma obowiązek powiadomić Zarządcę Dworca niezwłocznie o dokonaniu jakichkolwiek zmian w ww. rozkładach jazdy. Niedopełnienie tego obowiązku przez Przewoźnika stanowi naruszenie zasad korzystania z przystanków i dworców.
 3.  Przewoźnik  korzystający z Dworca Autobusowego ma obowiązek bieżącego i niezwłocznego informowania w formie pisemnej (wystarczy mailowo) Dyspozytorów Dworca o planowanych zmianach w rozkładzie jazdy.
 4. Przewoźnik korzystający z Dworca Autobusowego każdorazowo ma obowiązek informowania Dyspozytorów Dworca o bieżących utrudnieniach, opóźnieniach lub zmianach w realizacji kursów (telefonicznie lub mailowo). 
 5. W przypadkach nagłych lub realizacji przewozów w ramach komunikacji zastępczej, istnieje możliwość korzystania z obiektu dworca, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Dyspozytorów Dworca o zamiarze skorzystania z obiektu (telefonicznie lub mailowo).

 

5.  Zasady świadczenia usług na rzecz przewoźników

 1. Zarządca Dworca umieszcza zbiorcze rozkłady jazdy w gablotach peronowych oraz w Systemie Informacji Pasażerskiej na podstawie danych otrzymanych od Przewoźników.
 2. Przewoźnik, który nie funkcjonuje w oparciu o rozkład jazdy (w przypadkach nagłych lub realizacji przewozów w ramach komunikacji zastępczej) zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania harmonogramu wjazdów i zatrzymań na Dworcu.
 3.  Zarządca Dworca, za pomocą Systemu Informacji Pasażerskiej, zapewnia informację o podstawieniu autobusu na stanowisko odjazdowe oraz o jego odjeździe, a także o opóźnieniu, odwołaniu kursu, zmianie stanowiska lub podstawieniu dodatkowego autobusu, pod warunkiem niezwłocznego otrzymania stosownej informacji o zaistniałej sytuacji od Przewoźnika (w formie mailowej lub telefonicznej). W przypadku braku informacji od Przewoźnika o odwołaniu lub opóźnieniu kursu, Zarządca Dworca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
   

6.       Zasady odpłatności za korzystanie z Dworca

 1. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXV/922/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2023 r., za jedno zatrzymanie autobusu na Dworcu Przewoźnik zobowiązany jest uiszczać opłatę w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 2. Opłaty naliczane są miesięcznie na podstawie rzeczywistej liczby zatrzymań określonej na podstawie bieżącej weryfikacji aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy.  Opłaty powinny być regulowane w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na podstawie noty księgowej wystawionej przez zarządcę Dworca lub innego dokumentu wymaganego przez aktualnie obowiązujące przepisy.
 3. Nieuiszczenie opłat w terminie wyznaczonym przez Organizatora stanowi rażące naruszenie zasad korzystania z przystanków. O nieuregulowanych opłatach Organizator informuje organy wydające zezwolenia, zaświadczenia oraz potwierdzenia realizacji przewozów.
   

7.    Zasady postępowania w przypadku ewakuacji Dworca 

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji konieczności ewakuacji budynku Dworca (pożar, zagrożenie bombowe, itp.)  wszystkie osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do wykonywania poleceń zapowiadanych przez urządzenia alarmowe lub koordynatora ewakuacji oraz poleceń służb ratunkowych. 
 2. Podczas przeprowadzanej ewakuacji należy zachować spokój i nie utrudniać prowadzenia działań służbom porządkowym i ratowniczym.

 

8.    Ogólne postanowienia porządkowe

1.       Na całym terenie Dworca Autobusowego obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Zarządcy Dworca.

2.       Na terenie placu manewrowego i stanowisk odjazdowych, odjazdowo-przyjazdowych dla autobusów, obowiązuje zakaz poruszania się samochodem osobowym (bez zgody Zarządcy Dworca), rowerem, innym jednośladem, w tym spalinowym, a także na deskorolce, wrotkach, hulajnodze itp.

3.       Na terenie Dworca Autobusowego (w poczekalni, toaletach oraz w obrębie stanowisk odjazdowych) obowiązuje całkowity zakaz: 

 • palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych); 
 • picia alkoholu oraz spożywania substancji psychotropowych lub odurzających;
 • posiadania, zażywania, sprzedaży lub innej formy dystrybucji, promocji lub magazynowania produktów powodujących lub mogących powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. dopalaczy, nawet jeżeli produkty te są przeznaczone do spożycia, 
 • magazynowania rzeczy, substancji lub materiałów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz wywierających negatywny wpływ na środowisko naturalne,
 • wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów, 
 • używania otwartego ognia lub wykonywania innych czynności mogących doprowadzić do powstania pożaru lub innego zagrożenia dla osób przebywających na terenie Dworca,
 • pozostawiania zwierząt bez opieki,
 • karmienia ptaków,
 • przebywania w celach noclegowych,
 • wykorzystywania miejsc przeznaczonych  do siedzenia dla podróżnych do innych celów,
 • zakłócania porządku publicznego lub spokoju podróżnych korzystających z Dworca,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania Dworca,
 • niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia pozostawionego w poczekalni, elementów wyposażenia Dworca itp.,
 • pozostawiania bez nadzoru bagażu i innych przedmiotów, 
 • pozostawiania na terenie Dworca bez zgody Zarządcy Dworca pojazdów mechanicznych i niemechanicznych, w tym rowerów, hulajnóg,  
 • prowadzenia działalności akwizycyjnej, promocyjnej, charytatywnej lub innej bez zgody Zarządcy Dworca,
 • żebrania.

4.       Dworzec przeznaczony jest wyłącznie dla osób i Przewoźników korzystających z jego usług, a poczekalnie i stanowiska peronowe dla podróżnych. Osoby uciążliwe dla podróżnych zostaną usunięte z Dworca.

5.       Odpowiedzialność za dzieci i osoby małoletnie przebywające na Dworcu spoczywa na ich rodzicach lub prawnych opiekunach, z którymi podróżują.

6.       Zarządca Dworca nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie pozostawionego bez opieki bagażu lub innych rzeczy czy pojazdów.

 

9.   Postanowienia porządkowe w ruchu pieszych

 1. Na terenie Dworca zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię i stanowiska poza wyznaczonym przejściem dla pieszych i chodnikiem, wychodzenia zza pojazdu ograniczającego widoczność drogi. 
 2.  Pieszy poruszający się na Dworcu zobowiązany jest korzystać wyłącznie z chodnika i przejścia dla pieszych, zachowując szczególną ostrożność.

 

10. Postanowienia porządkowe w ruchu autobusów

1.         Przewoźnik zobowiązany jest do zatrzymywania się na stanowiskach wyznaczonych przez zarządcę Dworca.

2.         Podstawienie na stanowisko odjazdowe wyznaczone przez zarządcę Dworca powinno nastąpić nie wcześniej niż 3 minuty przed planowaną godziną odjazdu wynikającą z rozkładu jazdy.

3.         Na terenie Dworca obowiązuje zakaz parkowania autobusów oraz postoju autobusów przy włączonym silniku niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwającego powyżej 1 minuty, zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy o ruchu drogowym.

4.         Zabrania się zatrzymywania autobusów w celu umożliwienia pasażerom wejścia lub wyjścia z pojazdu poza wyznaczonymi stanowiskami.

5.         Przewoźnik zobowiązany jest do stosowania zasad ruchu określonych w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047), oraz do stosowania zasad ruchu i poleceń określonych przez pracowników Zarządcy Dworca, wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.

6.         Na terenie terminala Dworca (na stanowiskach) zabrania się: 

 • magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pojemników po paliwie,
 • tankowania autobusów
 • wykonywania napraw powodujących zanieczyszczenie podłoża i powietrza,
 • mycia i odkurzania pojazdów, 
 • opróżniania koszy,
 • opróżniania toalet,
 • pozostawiania nieczystości.

7.         Zarządca Dworca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie uszkodzenia pojazdów obsługiwanych na Dworcu i z niego korzystających.

8.         W przypadku wyrządzenia przez Przewoźnika jakiejkolwiek szkody, w tym zniszczenia infrastruktury Dworca, zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty związane z naprawą szkody.

9.         Podczas korzystania z Dworca Przewoźnik ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i innych związanych z prowadzoną przez niego działalnością oraz do właściwego zabezpieczenia pojazdu przed zniszczeniem lub kradzieżą we własnym zakresie i na swój wyłączny koszt.

10.     W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ruchu i porządku na terenie Dworca, Zarządca Dworca współpracuje z Policją i Strażą Miejską oraz innymi właściwymi organami.

11.     Wobec osób niestosujących się do wdrożonej organizacji ruchu na terenie Dworca stosowane będą sankcje przewidziane odpowiednimi przepisami prawa.

12.     W przypadku awarii autobusu na Dworcu, Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia niesprawnego pojazdu. 

 

11.     Postanowienia końcowe 

 1. Przebywanie na terenie Dworca jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 3. W sprawach dotyczących Dworca uwagi należy zgłaszać do pracowników Zarządcy Dworca.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zimslupsk.pl, oraz u Dyspozytora Dworca Autobusowego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 r.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.