Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
25°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zimslupsk.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , sekretariat@zimslupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 841 00 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku - siedziba
ul. Artura Grottgera 13, 76-200 Słupsk

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Artura Grottgera oraz od strony parkingu. 
 • Do wejścia od Grottgera prowadzą schody oraz pochylnia. Wejście od parkingu usytuowane jest na poziomie nawierzchni parkingowej.
 • Przy wejściu od strony Grottgera znajduje się dyżurka Straży Miejskiej w Słupsku. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą zgłaszać osobie dyżurującej wezwanie pracownika wybranego działu jednostki.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza z dwoma pomieszczeniami prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
  Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz 2 miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W budynku jest pętla indukcyjna usytuowana na parterze budynku w sekretariacie (pomieszczenie nr 3).
 • Na drzwiach wewnętrznych umieszczono oznakowania w języku Braille’a oraz w formie piktogramów.
   

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – biuro cmentarzy komunalnych
ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4, 76-200 Słupsk

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Rabina dr Maxa Josepha oraz od strony cmentarza. Do wejścia od ulicy Rabina dr Maxa Josepha prowadzą schody oraz pochylnia i jest to wejście dla interesantów.  
 • Przy wejściu od strony ulicy Rabina dr Maxa Josepha znajduje się biuro cmentarza. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mają bezpośredni dostęp do pracowników cmentarza 
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia przeznaczone do obsługi interesantów
 • W budynku nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższa toaleta w postaci przenośnej kabiny WC znajduje się w odległości 10 metrów od budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku - kaplica
ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4, 76-200 Słupsk

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia: 1 od strony północnej, 1 od strony południowej oraz  1 od strony zachodniej. Wejścia od strony południowej i zachodniej są wejściami technicznymi dla pracowników cmentarza oraz pracowników zakładów pogrzebowych. Od strony północnej znajduje się wejście do sali dla żałobników do której prowadzą schody bez pochylni. 
 • W budynku nie ma toalet. Najbliższa toaleta w postaci przenośnej kabiny WC znajduje się w odległości 20 metrów od kaplicy.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, które są przeznaczone dla żałobników można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Na drzwiach wewnętrznych umieszczono oznakowania tekstowe.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku - kaplica
ul. Wisławy Szymborskiej 7, 76-200 Słupsk

 • Do budynku prowadzi 11 wejść: 4 od strony północnej, 2 od strony wschodniej, 3 od strony południowej oraz 2 od strony zachodniej. Do wejść od strony północnej które prowadzą do sal dla żałobników znajdują się schody oraz pochylnia.
 • Pozostałe wejścia są na poziomie nawierzchni parkingowej.
 • Przy wejściu od strony południowej znajduje się biuro cmentarza. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mają bezpośredni dostęp do pracowników cmentarza 
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia, które są przeznaczone do przebywania żałobników.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od strony zachodniej budynku.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, które są przeznaczone dla żałobników można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Na drzwiach wewnętrznych umieszczono oznakowania tekstowe.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – dworzec autobusowy
ul. Towarowa 10, 76-200 Słupsk

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Towarowej oraz od strony tunelu kolejowego. Oba wejścia usytuowane są na poziomie nawierzchni parkingowej.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest cały parter budynku. Piętro budynku dostępne jest jedynie dla osób upoważnionych. 
 • Z budynku do tunelu kolejowego dostępna jest winda osobowa.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 8 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W budynku są wyznaczone ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.