Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
24°C

Przejazdy ulgowe i bezpłatne

Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

 

Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

 • Dzieci i młodzież od ukończenia 7 roku życia do czasu ukończenia szkoły publicznej lub niepublicznej, nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
 • Osoby będące emerytami po ukończeniu 60 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez organ uprawniony do przyznawania emerytur wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie orzeczenia wydanego przez ZUS wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Osoby mające uprawnienia do renty rodzinnej - na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez organ uprawniony do przyznawania rent rodzinnych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 Student lub karty ISIC;
 • Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych na podstawie stosownej legitymacji wydanej przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Studenci szkół wyższych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
 • Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami na podstawie dokumentu wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty;
 • Od 1 października 2022r. osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Do korzystania z przejazdów specjalnych ulgowych uprawnieni są:

 • Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na podstawie ważnej legitymacji członkowskiej (z opłaconymi składkami) zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia;
 • Członkowie Związku Sybiraków na podstawie ważnej legitymacji z opłaconymi składkami, wymienionych w §9 ust.1, pkt 1 Statutu Związku Sybiraków, z wyłączeniem dzieci i członków ich rodzin (§9 ust. 1, pkt 2 i 3 Statutu Związku Sybiraków);

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnione są:

 • Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie ustnej deklaracji pełnoletniego opiekuna;
 • Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku nie będący niepełnosprawnymi do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat na podstawie orzeczenia lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub legitymacji szkolnej lub przedszkolnej OSW;
 • Osoby będące pełnoletnim opiekunem dzieci i młodzieży o których mowa wyżej, w czasie przejazdu z podopiecznym oraz pełnoletni opiekunowie w drodze do przedszkola, szkoły, a także w drodze powrotnej po odwiezieniu dziecka i w drodze do w/w jednostek po uprawnioną osobę wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania - placówka szkolna na podstawie zaświadczenia z przedszkola, szkoły wg wzoru MI-1/2002 wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek ze zdjęciem;
 • Do 30 września 2022r. osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 • OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022R. osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie aktualnej Słupskiej Karty Mieszkańca oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 • Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie opiekun - na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący takiej osobie opiekun na podstawie orzeczenia wydanego przez ZUS wraz  z  dokumentem tożsamości ze zdjęciem;
 • Pracownicy Operatora/Organizatora komunikacji miejskiej w trakcie wykonywania na podstawie legitymacji służbowej;
 • Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku i ich opiekunowie w czasie przejazdu z podopiecznymi na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacji Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z wpisanym symbolem niepełnosprawności kod 04-O lub legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Słupsku;
 • Umundurowani Policjanci i Strażnicy Miejscy na podstawie legitymacji służbowej;
 • Pasażerowie w dniach: 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu i 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych;
 • Osoby będące wolontariuszami oraz słuchacze Szkoły Policji w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - na podstawie ważnej legitymacji wolontariusza WOŚP ze zdjęciem lub legitymacji służbowej Policji ze zdjęciem;
 • Dzieci i młodzież wraz z opiekunami w trakcie zorganizowanych wyjść z placówki oświatowej na podstawie zaświadczenia z placówki;
 • Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna;
 • Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji posła lub senatora;
 • Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dok. tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna;
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych - na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez uprawniony organ rentowy;

Do korzystania z rocznego biletu socjalno-pracowniczego, którego cena wynosi 150 zł, uprawnione są następujące osoby:

 • małżonkowie pracownika Operatora, 
 • dzieci pracownika Operatora w wieku do lat 16, a jeżeli uczęszczają do szkoły (również wyższej) aż do jej ukończenia, nie dłużej niż do 25 roku życia, 
 • emeryci i renciści Operatora, którzy przepracowali u Operatora co najmniej 15 lat oraz bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w Spółce.

Do korzystania z rocznego biletu dawcy, którego cena wynosi 50 zł, uprawnione są następujące osoby:

 • Dawcy Przeszczepu lub Zasłużeniu Dawcy Przeszczepu na podstawie legitymacji Dawcy lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
 • Honorowi Dawcy Krwi którzy oddali minimum - kobiety 15 litrów krwi, mężczyźni 18 litrów krwi

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.