Zarząd Infrastruktury Miejsckiej w Słupsku
Powróć do: O ZIM

Numery kont bankowych - dane do faktury

NIP ZIM w Słupsku 839-284-12-46, Regon 221221715

NIP Miasta Słupsk (centralizacja VAT) 839-10-05-507

 NR KONTA BANKOWEGO: 93 1140 1153 0000 2179 2400 1001

W związku z centralizacją VAT poniższe dane są do faktur:

Nabywca: Miasto Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP: 839-10-05-507

 Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Artura Grottgera 13,

76-200 Słupsk

adres e-mail do przesyłania faktur: faktura@zimslupsk.pl