Zarząd Infrastruktury Miejsckiej w Słupsku
Powróć do: DROGI I ZIELEŃ

Strategiczne mapy hałasu

Zarząd infrastruktury Miejskiej w Słupsku działający  w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk udostępnia wyniki opracowanych w ramach IV rundy mapowania strategicznych map hałasu dla dróg głównych w granicach miasta Słupska o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również z zapisów Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/49/WE.

Opracowanie sporządzane co 5 lat jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Prezentuje ono wartości średnie w odniesieniu do roku, zatem zmiany natężenia ruchu oraz innych parametrów związanych z porą doby, dniem tygodnia, czy nawet miesiąca są tu uśrednione.

Pliki do pobrania:

Czesc opisowa_SMH_Slupsk_v4_02.2023
Format: pdf, 2.03 MB
1. Mapa terenów objętych ochroną akustyczną
Format: pdf, 22.37 MB
2. Mapa emisyjna LDWN
Format: pdf, 22.24 MB
3. Mapa emisyjna LN
Format: pdf, 22.25 MB
4. Mapa imisyjna LDWN
Format: pdf, 29.02 MB
5. Mapa imisyjna LN
Format: pdf, 29.06 MB
6. Mapa terenów zagrożonych LDWN
Format: pdf, 22.23 MB
7. Mapa terenów zagrożonych LN
Format: pdf, 22.16 MB
8. Mapa terenów zagrożonych LDWN - inwestycje
Format: pdf, 22.23 MB
9. Mapa terenów zagrożonych LN - inwestycje
Format: pdf, 22.16 MB